maandag 5 maart 2018

Lagen en dimensies / Layers and dimensions in Double weave

Dit is enerzijds een onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van een dubbel weefsel met een andere combinatie van technieken. Ik weefde alles op 1 (dubbele) ketting, met 4 kleuren en in 6 verschillende technieken (stelseldoorhalingen en geschrankte doorhalingen).
De selecties zijn -zoals meestal- geïmproviseerd. Ik wou 5 dimensies weven maar het zijn er 7 geworden. Ze zijn niet te benoemen, althans, dit laat ik open…

Al jaren knip ik de kettingdraden door net boven en onder het weefsel en krijg zo een risico op uitrafeling. Dit ‘risico’ geeft een interessant spanningsveld tussen behoud en vergankelijkheid, tussen scheppen en vernietigen; én het heeft een eigen esthetiek. 

Een logische volgende stap is om de inslagen aan de zelfkanten ook door te knippen. Met de schoonheid van de opgegraven Koptische textielfragmenten –die ik in 2011 geconserveerd heb- in mijn achterhoofd, heb ik delen van de zijkanten van de weefsels doorgeknipt en uitgerafeld… 
Dit betekent een loskomen van de gesloten omtrek, want de hogere dimensies zijn grenzeloos en oneindig…

donderdag 28 december 2017

Great combinations in Double Weave :))


Double weave in progress...with Overshot, Large Overshot, Monk's belt, Honey Comb, and Bedford cord.

And as always: concentration on the complex combination of techniques and free-wheeling and improvisation while creating the drawing... Love it

zaterdag 9 december 2017

zaterdag 6 mei 2017

Groei, bloei, verval en overstijg


De cyclus die ons laat evolueren naar een groter bewustzijn.  
Te zien in de Cycli-tentoonstelling in het Gele Huis Kaska Dko, van 16/6 tem 25/6.


double weave on 8 shaftsThe back is maybe more interesting then the front

vrijdag 3 februari 2017

Nieuw experiment/Cycli

In dit weefsel weef ik 4 handgeschreven woorden, te lezen van onder naar boven. Ik koos bewust om geen millimeterpapier te gebruiken om de geschreven krulletters inslag per inslag 'snel' en efficiënt om te zetten in een weefsel. Liever laat ik het toeval een rol spelen, zodat de geweven versie geen kopie is, maar een eigen karakter heeft. 

Zo kan ik de meditatieve ruimte verkennen die zich bevindt tussen concentratie op de technieken en de selecties enerzijds en de wispelturigheid tussen ongeduld en perfectie anderzijds. Het resultaat is dat ik de cyclus die in de woorden weergegeven wordt, zelf ervaar...


Dubbel weefsel op 8 sch
 achtergrond: kamperfoeli met linnenscheut en patroonscheut 
selecties: woorden in linnenbinding

maandag 2 januari 2017

De lappenboom


Vorig schooljaar werd, -bij het jaarthema 'Rituelen' van de Textielafdeling- in onze mooie tuin aan het Gele Huis een oud gebruik in ere hersteld: de lappenboom. Er werd een wensboom en een pijnboom 'ingehuldigd' waarin je een lapje stof kunt hangen om respectievelijk iets te wensen aan of een kwaal te laten wegnemen door de boomgeest. Het ritueel werd begeleid door Cois Geysen en Colette.

Op de foto's is de wensboom te zien -samen met de ganzen- als wens voor het nieuwe jaar.
Liefdevolle wensen krijgen voorrang... :)

woensdag 2 november 2016

Pi-kant

De 3e Pi-kant tentoonstelling komt eraan, in samenwerking met de academies van Turnhout en Lier. 
Te zien in het Kaska Dko.